2007. július 12., csütörtök

Borlexikon - Z, ZS

Zajos erjedés / erjedés
Erős habzással és felmelegedéssel járó, néhány napig (3-10) tartó folyamat. Az erjesztőedény fölé hajolva hallható is az átalakulása (cukorból-alkohol).

Zamat
A bor illat- és zamatanyagainak összessége.

Zamatanyagok
Ezen a borok ízét és szagát okozó anyagot, noha a bor értékére jelentékeny befolyást gyakorolnak, csak kevéssé vannak tudományosan kikutatva, minek oka részint abban keresendő, hogy a borban csak parányi mennyiségben lelhetők, részint hogy vizsgálat közben igen könnyen bomlanak, vagy más vegyületekké alakulnak által. A Z.-at következőképen csoportosíttatjuk: a) primer vegyületek, melyek már a szőllőbogyóban fellelhetők s igy már az erjedés előtt jelen vannak (muskotály, izabella stb. szőllő), ezek főleg éterikus olajok; b) szekunder vegyületek, melyek a must alkotó részeiből keletkeznek részint az erjedés, részint az ászokolás alatt. Ezen szekunder vegyületek még következőképen is csoportosíthatók: a') általános borzamat, mely minden borban lelhető s főleg önantéterből áll; b') különleges borzamat, a rizling, tokaji stb. fajborok zamatja. Az általános borzamat főleg az erjedés alatt, a különleges az ászokolás alatt keletkezik s összetett étereken kivül adehideket stb. is tartalmaz. ( Pallas).

Zagyvalék
" A borok lefejtésénél hátramaradt aljbort, vagy seprőbort, midőn egy hordóba összeöntik zagyvaléknak mondják ( németül Sollvein)." ( Gyürky Antal)

Zákányos
" Így nevezik némely vidéken a nyúlós bort, máshol pedig azt, amelyben pókháló forma felhők úsznak, jeléül annak, hogy a bor még teljesen meg nem tisztult!" (Gyürky Antal)

Záptojásszag
A kénhidrogénes borok kellemetlen szaga.

Zászlós bor
Egy-egy bor- vagy borlovagrend által kiválasztott a termőhelyet jól szimbolizáló bor.

Zavaros bor
Sok lebegő üledékanyagot tartalmazó bor. Borhiba, a tisztítási folyamaton még át nem esett, sok lebegő üledékanyagot tartalmazó bor, átnézve rajta a háttérnek csak torzított körvonalai látszanak.

Zejlés
A bor utóerjedését régebben több helyen zejlésnek mondták.

Zellerlevelű
Régi szőlőfajta. A csemege fajták közé sorolt szőlő, levelei a zellerhez hasonlítanak, nevét is inen kapta!

Zöld ízű bor
Éretlen szőlőből, éretlen kocsánytól származó kellemetlen bor íz.

Zöld árjára metszés
Hazai borvidékeinken általánosnak mondható a tavaszi metszés. Csak egyes erdélyi területekről vannak olyan adatok, miszerint ősszel metszették a szőlőt. A metszés helyes idejének megállapítása talán a legbajosabb valamennyi szőlőmunka között. Korai metszésnél elfagyhatnak a rügyek, a zöld árjára való metszést viszont a tőke sínylette meg. Általános paraszti vélekedés volt, hogy akkor kell metszeni, amikor a barackvirág a metsző hátára hullik.

Zöldmunka
Többfelé így nevezik a szőlővesszők vegetációs időszakban végzett csonkázását, levelezést.

Zöld ojtás
az alig kizöldült hajtásnak más ily zöld hajtásra való ojtása (szőllő,tölgy, fenyő és néhány más fa)(Pallas).

Zöldtrágya
A szőlőültetvényben felnövő zöld növények bedolgozása a földbe, trágya gyanánt.

Zöldszőlő
" Biharban, Szathmárban, Zemplényben Szeremi zöldnek nevezik, Levele ezen fajnak a Petrezselyem szőlő után a leg csipkésebb, öt karalyos, alul polyhos, felül igen eleven zöld. Vesszeje vékony, kisbélű, kemény, bütykői sűrűn állnak, bajúsza kevés. A fürtök alakja hosszú, tömör. Bogyói aprók, s mindég zöld színűek." ( Gyürky Antal).

Zöld szüret
A szükségesnél több várható termés esetén a fürtök egy részének eltávolítása az érést megelőzően.

Zultánszőlő
" Igen szép, nagy fürtöket nevelő szőlőfajta, melynek bogyói meg szoktak tepedni. ...Bogyóiban mag nincs, így alkalmas mazsolának (Zibeben) " ( Gyürky Antal)

Zuzmolni
" Annnyit tesz, mint csomosolni, vagyis a szőlőfürtöket valamilyen eszközzel összetörni ( Gyürki Antal)

Zúzás
A kocsánytól megfosztott, lebogyózott termés feltárása, a bogyók szétroppantása.

Zsák
Az amiben a szőlőt régebben taposni szokták. A szőlő taposó-zsák vastag sodrott fonalból, ritkán van szőve. ( Gyürky Antal)

Zsákolás
"Zsákolásnak mondották régebben Tokaj-Hegyalján azt, midőn a borokat butellizálás előtt megtisztítani akarják, s e végett e kis hordóra feszített zsákon vagy más nemű vászony darabon szürik által." ( Gyürky Antal)

Zsejtár / sajtárFenyőfából készült kis edény, melybe régen a szőlőt szokták szedni.

Zselatin
Borderítésre használt finom fehérje. A cserzőanyagokkal csapadékot képez, és a csapadék köti meg felületén a bor zavarosságát okozó, lebegő anyagokat.

Zsendülés
a gyümölcsnek érése való közeledése, pirulása és puhulása. (Pallas).

Zsökölni
"Erdélyi kifejezés,ami annyit tesz, hogy a hordót jobbra, balra mozgatni, görgetni, hengerelni" (Gyürky Antal)

Nincsenek megjegyzések: