2011. január 13., csütörtök

SZIMPATRIKUS BOTRYTIS CINEREA

SZIMPATRIKUS BOTRYTIS CINEREA POPULÁCIÓK VIZSGÁLATA

SÁNDOR ERZSÉBET 1, FEKETE ÉVA 2, FEKETE ERZSÉBET 2, ÁRNYASI MARIANN 1és KARAFFA LEVENTE2
1 Debreceni Egyetem, Agrár és Műszaki Tudományok Centruma, Debrecen
2 Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Debrecen

A Botrytis cinerea (teleomorf: Botryotinia fuckeliana) polifág kórokozó gomba, mely több mint
200 növényt képes megtámadni. Napjainkban a Botrytis cinerea-t fajkomplexnek tekintik, amin belül I és II csoport különíthetı el több gén szekvenciájának összehasonlító elemzése alapján.

Eddigi tanulmányok alapján a II csoportba tartozó B. cinerea van döntı mértékben jelen a
fertızött növényekrıl származó mintákban. A II csoporton belül szignifikáns különbségek voltak
kimutathatóak eltérı gazdanövényekrıl származó B. cinerea populációk összehasonlításakor
Franciaországban, míg Tunéziában nem találtak ilyen összefüggést különbözı termesztett
növényekrıl származó populációk elemzésekor.

Vizsgálatainkban 2007-2009 során a Benedek gyümölcsfarm (Nagyréde) területérıl szamóca és málna gazdanövényekrıl származó II csoportba tartozó B. cinerea populációkat hasonlítottunk össze különbözı molekuláris markerek segítségével. Kiszámítottuk a standard populációs paramétereket az ADP-ATP transzlokáz és a nitrát reduktáz gének PCR-RFLP adatai, öt miktoszatellit marker (Bc2, Bc3, B6, Bc7, Bc10) fragment analízise és az MSB1 miniszatellit szekvencia adatai alapján. Meghatároztuk továbbá a populációk elkülönülését jelző differenciáltsági indexet (Gst) és a génáramlás becsült mértékét.
Eredményeink alapján az eltérı fenológiájú gazdanövényeken előforduló gombapopulációk
között elkülönülés figyelhetı meg.
Jelen kutatás az NKTH A2-2006-0017 és a Bolyai János Kutatói Ösztöndíj (Sándor Erzsébet,
Fekete Erzsébet és Karaffa Levente) támogatásával készült.

Nincsenek megjegyzések: