2010. november 17., szerda

Szőlő és bor szakirodalom - télire ...


SZŐLÉSZET
ÉS
BORÁSZAT
AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA

Összeállította: Dr Székely Sándor és Frendl Kata
Országos Mezőgazdasági Könyvtár és
Dokumentációs Központ
Budapest, 2003

Szőlészettel, szőlőtermesztéssel és a szőlő növényvédelmével foglalkozó,
az utóbbi húsz évben (1983-2003) megjelent könyvek és kiadványok
az OMgK állományából*
* Az egyes tételeket -a legfrissebbtől kezdődően-, a kiadás évének sorrendjében tüntettük fel.
Az idegen nyelven íródott anyagok a magyar nyelven írtak után következnek.
--- A szőlő és a szőlőfajták: (Raktári szám)
(Tárgyszavak: szőlő, szőlőfajták, borszőlő, csemegeszőlő)
Hajdu Edit - Ésik Andrásné
Új magyar szőlőfajták : Szőlőnemesítés Mathiász nyomdokán / [Írta:] Hajdu Edit,
Ésik Andrásné. - Bp. : Mezőgazda K., 2001. - 170 p.:ill.;24 cm.-(Hungarikumok)
ISBN 963-9358-27-4 C 68106
Tóth Imre - Pernesz György
Szőlőfajták / Tóth Imre, Pernesz György.- Bp.: KSH, 2001. - 134 p.:ill.,;22 cm
ISBN 963-9358-10-X C 67929
Diófási Lajos - Bíróné Toma Gizella
A pécsi szőlőfajta-gyűjtemény katalógusa 1949-1999 : Jubileumi kiadvány
az 50. évfordulóra / [összeáll. Diófási Lajos, Bíróné Toma Gizella]. –
Pécs : FVM SZBKI , [1999]. - 62 p.;20 cm C 66926
Tóth Imre
Szőlőfajták szaporítása és leírása : Fiatalkori morfológiai bélyegek / Írta
és a felv. kész. Tóth Imre. - Bp. : OMMI , [1999]. - 135 p.:ill.,színes;29 cm B 19655
Munkácsi János
A szőlő szaporítóanyag termesztés helyzete és feladatai / Munkácsi János ; [közr.
Magyar Tudományos Akadémia]. - Bp. : [MTA] , 1997. - [84] ism. lapsz.;29 cm B 20021
Rácz János
Kétszáz magyar szőlőnév
/ Rácz János ; [közr.] Magyar Nyelvtudományi Társaság. - Bp. : MNyT , 1997. –
143 p.;24 cm. - (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai ; 208. sz. )
ISBN 963-7530-258 C 65337
Kocsis László
Szőlő alany- és nemesfajták kölcsönhatása az oltványkészítéstől a
termőrefordulásig / Kocsis László. - - , 1996. - 122 fol.:ill.;30 cm+mell. B 18921

Diófási Lajos
Magyarország szőlőfajta-gyüjteményeinek katalógusa / [közr.] Diófási Lajos. –
Pécs : Szőlőnöv. Génbanki Munkabiz. , 1994. - 112 p.;29 cm B 18075
Hajdú Edit - Luntz Ottokár - Lázár János
Szőlőfajtáink vírusmentes klónjai / [Hajdú Edit, Luntz Ottokár, Lázár János]. –
Kecskemét : SzBKI , 1994. - 78 p.:ill.,színes;20 cm C 64162
Haydu Zsolt
A szőlő (Vitis spp.) néhány tulajdonságának megnyilvánulása és meghatározása
szövettenyészetekben / Haydu Zsolt. - - , 1994. - III,101 fol.;30 cm B 18607
Miklós Erzsébet
A szőlő kálium és kalcium transzportjának fajtajellege
/ Miklós Erzsébet. - - , 1994. - 127 fol.;30 cm B 18638
Balogh István
Fontosabb szőlőfajtáink jellemzése : Gyakorlati jegyzet / irta Balogh István. –
Debrecen : Debreceni Agrártud. Egy. , 1993. - 117 p.;24 cm Tk 10412
Hajdu Edit
Szőlőfajták klónszelekciója (Hárslevelü, Irsai Olivér, Kövidinka) / Hajdu Edit. - ,
1993. - 3,190 fol.:ill.;30 cm B 18233
Csepregi Pál - Zilai János
Szőlőfajta-ismeret és -használat. - , 1989. C 59667
Pethő F. - Pappné Tarányi Zita - Balogh I.
Fontosabb gyümölcs és szőlőfajták jellemzése.. - , 1988. B 16305
Kiss Ervin
Badacsonyban előállított új szőlőfajták és termesztési értékük
/ Kiss Ervin ; kiad. a Balatonfelvidéki Szőlő- és Bortermelők Egyesülése. –
[s.l.] ; Veszprém : [s.n.] : Pannon Ny. , 1987. - 43 p.;20 cm Rc 54034
Csepregi Pál
A szőlőfajták tanulmányozása és a szőlőfajtakísérletek módszerei. - , 1960 Rc 23918
-----
Ambrosi, H.
Farbatlas Rebsorten : 300 Sorten und ihre Weine. (Színatlasz borszőlőkhöz).
/ H. Ambrosi [et al.]. – 2.verb.erg.Aufl. - Stuttgart : Verl.Eugen Ulmer ,
1998. - 320 p.:ill.,színes;19 cm
ISBN 3-8001-5719-5 C 67080

--- Szőlőtermesztés, szőlőművelés:
(Tárgyszavak: szőlőtermesztés, szőlőművelés, metszés)
Bauer, Karl - Lefler Péter - Varga István
Szőlősgazdák könyve : Integrált szőlőtermesztés / Szerk. Karl Bauer ; [átd. és
szerk. Lefler Péter, Varga István].– Bp. : Mezőgazda K. , 2002.- 277 p.:ill.;24 cm
ISBN 963-9358-42-8 C 68271
A szőlő kézi és gépi oltása [Oktató videofilm]
/ [Kiad.] Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Képzési és
Szaktanácsadási Intézet. - Bp. : FVM KSZI , 2002. - 1 video ; 22x14 cm V 123
Kozma Pál
A szőlő és termesztése / Kozma Pál. - 2. átd. kiad.. - Bp. : Akad. K.. - 2 db;30 cm
ISBN 963-05-7719-4 (1-2.köt.) B 19824/1
1. [köt.], A szőlőtermesztés történeti, biológiai és ökológiai alapjai. - 2000. –
319 p.:ill. - Bibliogr. 273-319. p.
2.[köt.], A szőlő szaporítása és termesztéstechnológiája. - 2001. - 399 p.:ill. –
Bibliogr. 363-399. p.
Czáka Sarolta - Valló László
A metszés ábécéje / Czáka Sarolta, Valló László. - 10. átd. kiad.. - Bp. :
Mezőgazda K. , 2000. - 151 p.:ill.;28 cm. - (Kertészkönyvtár )
ISBN 963-9239-89-5 B 20263
Fülöp Lajos - Kaiser Géza - Lents János
Szőlőtermesztés / [Szerzők: Fülöp Lajos, Kaiser Géza, Lents János]. –
2. kiad.. - Bp. : ASZI , 2000. - 305 p.:ill.;24 cm
ISBN 963-9317-05-5 Tk 11887
Kriszten György
Tavasztól tavaszig a szőlőben / Kriszten György. - 3. átd. kiad. - Bp. :
Mezőgazda K. , 1999. - 175 p.:ill.;20 cm. - (Kertészkönyvtár )
ISBN 963-9121-68-1 C 66115
Kaiser Géza
Szőlőtermesztés / [Kaiser Géza]. - 7.utánny. - Bp. ; : Mezőgazda K. :
ASZI , 1998. - 170 p.:ill.;24 cm
ISBN 963-9107-99-9 Tk 11418
Molnár Péter
A szőlő talajuntsága / Molnár Péter. - - , 1998. - 158,[45] fol.:ill.;29 cm B 19876
Szőke, Lajos
Szőlőtermesztés / Szőke Lajos. - Kecskemét : KÉE KF , 1998.- 192 p.:ill.;24 cm Tk 12100

Bakonyi László - Buzás Gyula
Szőlőültetvények létesítése : Útmutató telepítési tervek, beruházási támogatási
pályázatok és hitelkérelmek összeállításához / Bakonyi László, Buzás Gyula. –
Keszthely : [s.n.] , 1997. - 31 p.;24 cm. - (Gazdasági szaktanácsok ; 10. sz. ) C 66592
Balogh István
Szőlőtermesztés és borászat (6.3.) : Az agrártermelés tudományos alapozása
kutatási program / Balogh István [et al.] ; [közr.] Magyar Tudományos Akadémia.
- Bp. : [MTA] , 1997. - 15 p.;29 cm B 20026
Csepregi Pál
Szőlőtermesztési ismeretek / Csepregi Pál. - Bp. : Mezőgazda K. , 1997. - 442 p.
ISBN 963-7362-67-3 C 65618
Korbuly János
Néhány termesztési szempontból fontos tulajdonság variabilitásának vizsgálata
interspecifikus szőlő hibridnemzedékekben
/ Korbuly János. - - , 1997. – 109 fol.:ill.,főként színes;30 cm B 19320
Lents János
A szőlőtermesztés munkafolyamatainak szervezése
/ [Lents János]. - 2.utánny. - Bp. : ASZI , 1997. - 35,[4] p.;23 cm
ISBN 963-9099-10-4 Tk 11118
Bognár Károly - Mercz Árpád
Szőlőművelés, borkészítés / Bognár Károly, Mercz Árpád. - 2.kiad. - Bp. :
Mezőgazda K. , cop. 1995. - 233 p.:ill.;20 cm. - (Gazdakönyvtár )
ISBN 963-9121-10-X C 65751
Bényei Ferenc
Magyarország és a világ szőlőtermesztésének helyzete és jövője
/ Bényei Ferenc. - - , 1994. - 99 fol.;30 cm+mell. B 18524
Varga István
A talajtakarás szerepe a dombvidéki szőlőtermesztésben
/ Varga István. - - , 1994. - 87,[42] fol.,[8]t.,színes;29 cm+mell. B 18767
Tóthné Surányi Klára
A foszforadagolás hatásának vizsgálata szőlő modellkisérletekben homoktalajon
/ Tóthné Surányi Klára. - - , 1993. - [3],120,48 fol.;30 cm B 18250
Misik Sándor
A vízkötés és a szőlő fagytűrése / Misik Sándor. - - , 1992. - [3],158 fol.;30 cm B 17471
Kriszten György
Szőlősgazdáknak régi és új művelésmódok
/ [Kriszten György et al.]. - Bp. : Mezőgazd. K. , 1991. - 183 p. : ill. ;. 20 cm
ISBN 963-234-431-6 D 10017

Kriszten György
A szőlő metszése / Kriszten György. - Bp. : Mezőgazd. K. , 1991. –
69 p. : ill. ; 20 cm. - (Kertészkedjünk okosan )
ISBN 963-234-455-3 D 10016
Bognár Károly - Mercz Árpád - Váczi István
Szőlősgazdák könyve / [írta Bognár Károly, Mercz Árpád, Váczi István]. –
[Bp.] : Agricola , 1990. - 267 p. ; 20 cm. - (Gazdaképző )
ISBN 963-8125-00-4 D 9921
Lénárt Istvánné
Kertészeti termelés. Szőlőtermesztés.. - , 1990. Tk 9817
Nagy László, Sz.
A kordonművelésű szőlő metszése. - , 1990. Rc 55307
Bognár Károly
Szőlő a homokon. - , 1989. C 59642
Csáky Antal
Szőlőtermesztés
/ Csáky Antal ; Gödöllő : [Gödöllői Agrártud. Egy.] , 1989. – 248 p.;29 cm Tk 9536
Kriszten György
Szőlőlugas. - , 1988. D 9584
A szőlő tápanyagellátása : Nemzetközi tanácskozás : Gyöngyös, 1987 ...
/ [összeáll. és kiad. a Borsod - Heves megyei Szakszolgálati Állomás]. –
Gyöngyös : Borsod-Heves m. Szakszolg. Áll. , 1987. - 132 p.;30 cm B 15927
Csepregi Pál
Szőlőtermesztés 2. Szőlőültetvények létesítése és termesztéstechnológiája.-, 1987. Tk 8357
Horváth Sándor
A szőlő gyökérzete és talajművelése. - , 1987. D 9325
Jankó Lajos
A szőlőtermesztés szakmai gyakorlatainak útmutatója. - , 1987. D 9321
Ligetvári Ferenc
A cseppenkénti öntözés hatása a szőlőre / Ligetvári Ferenc. - Bp.: Akad. K., 1987.
69,[1] p.;19 cm.- (A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései)
ISBN 963-05-4360-5 Rc 53660
Kozma Pál
Szőlőtermesztés 1. Általános rész és a szőlő szaporítása. (1.köt.). - , [1986.]. Tk 8159

Nagy Zoltán
Szélessorú hegy- és dombvidéki szőlőültetvények gyep- takarónövényes
sorközművelése / Nagy Zoltán. - Bp : OMFB , 1986. - 15 p.;29 cm. – Rb 23715
Diófási Lajos
A minőségi borszőlőtermesztés tudományos alapjai
/ Diófási Lajos. - Bp. : Mezőgazd. K. , 1985. - 260 p.;25 cm
ISBN 963-231-991-5 C 56556
Kulcsár Zoltán
Természetes eredetű komplex-képzők alkalmazásának lehetősége a szőlő
lombtrágyázásában / Kulcsár Zoltán. - - , 1984. - [4],72 lev.;29 cm B 14801
Kriszten György
Új magasművelési módok a szőlőtermesztésben.. - , 1983. C 54332
-----
Roubelakis-Angelakis, Kalliopi A.
Molecular biology & biotechnology of the grapevine (A borszőlő molekuláris
biológiája és biotechnológiája) / ed.by Kalliopi A. Roubelakis-Angelakis. –
Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Acad. Publ., 2001. - XXIII,474 p.;24 cm
ISBN 0-7923-6949-1 C 68162
Müller, Edgar
Der Winzer. (A szőlősgazda) - Stuttgart : Verl.Eugen Ulmer., 1999. - 23 cm
ISBN 3-8001-1216-7 C 67069/1
Golodriga, P. Ja.
Ampelografija SzSzSzR. (A Szovjetúnió szőlészete)
Otecsesztvennüe szorta vinograda / Red. P. Ja. Golodriga. - Moszkva :
Legkaja i Piscsevaja Promüslennsozt' , 1984. - 502 p.;22 cm C 58122

-- A szőlő károsítói, növényvédelme:
(Tárgyszavak: szőlőkártevő, permetezés, permetlé, szőlő növényvédelme)
Biber Károly - Dimitrievits György - Tóth Bertalan
Milyen szert használjunk? : Szőlő, gyümölcs és zöldségnövények védelme
/ Biber Károly, Dimitrievits György, Tóth Bertalan. - 6. átd. kiad.. –
Bp. : Mezőgazda K. , 2002. - 331 p.:ill.;20 cm. - (Gazdakönyvtár )
ISBN 963-9358-41-X C 68287
Koleva, Roszica
A szőlőn élő fitofág és zoofág atkafajok populációdinamikáját befolyásoló
biotikus tényezők / Roszica Koleva. - - , 1995. - 136 fol.;30 cm B 18692
Gyümölcsök és szőlő növényvédelme / [kiad a Factum Bt.]. - [S.l.] : Factum ,
[1994]. - [44] p.,[számozatlan];ill., főként színes;20 cm B 20222
Szegedi Ernő
A szőlőt károsító Agrobacterium vitis törzsek jellemzése és kártételük
csökkentésének lehetőségei / Szegedi Ernő. - - , 1994. - 94 fol.:ill.;30 cm+mell. B 18631
Voigt Erzsébet
A szőlőmolyok (Lobesia botrana Den. et Schiff.; Eupoecilia ambiguella Hb.)
rajzásfenológiája és előrejelzésük / Voigt Erzsébet. - - , 1993. - II,123 fol.;30 cm B 18226
Lehoczky János
Szőlőtőkék korai elhalásának etiológiája
/ Lehoczky János. - - , 1992. - 63 fol.,ca[135]ism.lapsz.,[1]t.:ill.;30 cm+mell. B 17716
Győrffyné Molnár Julia
A szőlő kártevő (fitofág) és hasznos (zoofág) atkái
/ Győrffyné Molnár Julia. - Bp. ; Agroinform , 1990. - 88 p.:ill.;23 cm
ISBN 963-502-577-7 C 62328
A szőlő károsítói elleni védekezés Magyarországon
/ A forrásmunkákat gyüjt., vál., feldolg., sajtó alá rend. H.W. Frizen,
I.M. Karner. - Leverkusen : Bayer AG , 1985. - 50,[2] p. : ill.,színes ; 29 cm B 20693
-----
Schirra, K. J.
Integrierter Pflanzenschutz im Weinbau (Integrált növényvédelem a szőlőben)
/K. J. Schirra [et al.].- Münster-Hiltrup : Landwirtschaftsverl., 1991.– 114 p.;21cm
ISBN 3-7843-0396-X C 61457
Bäcker, Gerhard
Pflanzenschutztechnik im Weinbau (Növényvédelem a szőlőtermesztésben)
/ Gerhard Bäcker. - Münster-Hiltrup : Landwirtschaftsverl. , 1984. - 107 p.;21 cm
ISBN 3-7843-1728-6 C 56763

--- Bioszőlészet, környezetbarát termesztés:
(Tárgyszavak: bioszőlő, biobor, ökológiai szőlőtermesztés)
Környezetkímélő növényvédelmi eljárás szőlőültetvényekben [Oktató videofilm]
/ [Kiad.] Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Képzési és
Szaktanácsadási Intézet. - Bp. : FVM KSZI , 2002. - 1 video ; 22x14 cm V 89
Mikulás Ildikó
Környezetkímélő szőlőtermesztési technológiák megvalósíthatósága rezisztens
(Viktória gyöngye) fajtával / Mikulás Ildikó. - - , 2000. - 138,[12] fol.;30 cm B 20515
Szőke Lajos
Szőlőfajták : A szőlő környezetbarát termesztésére
/ [szerk. Szőke Lajos]. - 2.kiad. - Bp. : Mezőgazda K. , 1998. - 143 p.:ill.;24 cm
ISBN 963-9121-59-2 C 66092
Szőke Lajos - Vanek, Gaspar
A szőlő növényvédelme : A szőlő környezetbarát termesztése / [szerző Gaspar
Vanek et al.] ; [szerk. Szőke Lajos].- Bp.: Mezőgazda K., 1997.- 224 p.:ill.;24 cm
ISBN 963-9121-282 C 65971
Zsoldos Zoltán
Fedőnövényes - környezetkimélő - szőlőművelés technológiai és ökonómiai
vizsgálatai a Balaton-felvidéken / Zsoldos Zoltán. - - , 1987. - [6],122,[3] fol. B 15879
-----
Preuschen, Gerhardt - Brugger, Wendelin
Der ökologische Weinbau (Ökológiai szőlőművelés): Ein Leitfaden für Praktiker
und Berater / Gerhardt Preuschen ; mit Erfahrungsberichten von Wendelin
Brugger [et al.]. - 6. überarb.,erg.Aufl. - Heidelberg : Verl.C.F.Müller , 1994. –
272 p.:ill.;19 cm. - (Alternative Konzepte ; 32. )
ISBN 3-7880-7473-6 C 64234
Dotti, Ernst
Die Zusammenhänge zwischen Agrarchemie und Umweltschutz im Weinbau
(Az agrokémia és a környezetvédelem összefüggései a szőlőművelésben)
/ Ernst Dotti. - - , 1986. - 90,12 fol.;30 cm B 15679
Hofmann, Uwe - Köpfer, Paulin - Werner, Arndt
Ökologischer Weinbau (Ökológiai szőlőművelés) / Uwe Hofmann, Paulin Köpfer,
Arndt Werner. - Stuttgart : Verl.Eugen Ulmer , 1985. - 260 p.:ill.,színes;24 cm
ISBN 3-8001-5712-8 C 67075

Borászatról, borkészítésről, borkulturáról és borkereskedelemről
az utóbbi húsz évben (1983-2003) megjelent könyvek és kiadványok
az OMgK állományában
--- Borászati-szőlészeti kézikönyvek, tankönyvek, konferenciaanyagok:
(Tárgyszavak: borászat, önológia, szőlészet, vitikultura, ampelográfia)
Török Sándor
Borászok zsebkönyve / Török Sándor. - 4. kiad. - Bp. : Mezőgazda K. , 2002. –
275 p.;18 cm. - (Falugazdász könyvek )
ISBN 963-9358-61-4 C 68544
Eperjesi Imre - Kállay Miklós - Magyar Ildikó
Borászat / Eperjesi Imre, Kállay Miklós, Magyar Ildikó. - 4.kiad. - Bp. :
Mezőgazda K. , 2001. - 547 p.;24 cm
ISBN 963-9358-40-1 C 68207
Mercz Árpád - Kádár Gyula
Borászati kislexikon / Mercz Árpád, Kádár Gyula. - 2.jav.kiad. - Bp. :
Mezőgazda K. , 2001. - 340 p.:ill.;25 cm
ISBN 963-9358-32-0 C 68173
Eperjesi Imre - Zilai János - Zilai Zoltán
Szőlő és bor évkönyve 1998 / Szerk. Eperjesi Imre, Zilai János, Zilai Zoltán. –
Bp. : M. Szőlő- és Borkultúra Al. , 1999. - 121 p.;29 cm B 19574
Eperjesi Imre - Zilai János - Zilai Zoltán
Szőlő és bor évkönyve 1997 / szerk. Eperjesi Imre, Zilai János, Zilai Zoltán. –
Bp. : MSZBA , cop.1998. - 134 p.;29 cm B 19360
Kállay Miklós (szerk.)
Borászat : Szőlész-borász szakirányú továbbképzés
/ Kállay Miklós. - Bp. : KÉE , 1998. - 130 p.;24 cm
ISBN 963-7712-52-6 Tk 11248
Jacsmenik Gyula
Szőlészet, borászat a kiskertben
/ Jacsmenik Gyula. - Debrecen : Kheirón'97 kft. , cop.1998. - 160 p.;20 cm
ISBN 963-85790-2-1 C 66135
Balogh István
Szőlőtermesztési és borászati enciklopédia
/ Balogh István. - 2. átd. kiad.. - Debrecen : DATE , 1994. - 145 p.:ill.;24 cm Tk 10646

Szőlészeti és borászati hatnyelvű értelmező szótár / [összeáll. Csepregi Pál et al.] ;
[szerk. Lelkes Lajos]. - 2. kiad.. - Budapest : Mezőgazda , 1993. - 665 p. ; 16 cm
ISBN 963 8160 28 4 C 62816
Prohászka Ferenc - Szent-Miklóssy Ferenc
Szőlő és bor / Prohászka Ferenc ; [átd. Szent-Miklóssy Ferenc]. - 15. átd. bőv. kiad. -
[Budapest] : Mezőgazda , 1993. - 476 p. : ill., fekete-fehér ; 20 cm. - (Kertbarát )
ISBN 963-8160-32-2 C 62868
-----
Lemperle, E. - Trogus, H. - Figlestahler, P.
11th International Oenological Symposium (11. Nemzetközi Borászati Szimpózium)
/ [Publ.] International Association for Winery Technology and Management,
Internationale Vereinigung für Önologie, Betriebsführung und Weinmarketing
E.V. ; Hrgb. E. Lemperle, H. Trogus, P. Figlestahler. - Breisach : IVO , [1996]. –
VI,534,[14] p.;20 cm C 65060
--- Borkészítés, borkezelés, borkémia:
(Tárgyszavak: must, borélesztő, erjesztés, borkezelés, borkémia, borbetegség, hordó)
A szőlő feldolgozása [Oktató videofilm]
/ [Kiad.] Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Képzési és
Szaktanácsadási Intézet. - Bp. : FVM KSZI , 2002. - 1 video ; 22x14 cm V 122
Bujdosó Gellért
Borászati Hanseniaspora fajok és törzsek azonosítása és megkülönböztetése
hagyományos és molekuláris biológiai módszerekkel / Bujdosó Gellért. - - ,
2001. - 148 fol.:ill.;30 cm B 20504
Mercz Árpád
A boroshordó / Mercz Árpád. - Bp. : Hermész Kör, 2000. - 119 p.,[14] t.:ill.;22 cm
ISBN 963-00-5509-0 C 67741
Mercz Árpád
A must és a bor egyszerű kezelése / Mercz Árpád. - 4.átd.kiad. - Bp. ;
Mezőgazda K. , 1999. - 142 p.:ill.;20 cm. - (Kertészkönyvtár )
ISBN 963-9239-07-0 C 66378-2
Somlyay István
Gyakorlati borászat : Kémiai alapok
/ Somlyay István. - Bp. : Mezőg. Szaktud. K. , 1998. - 98,[1] p.;20 cm
ISBN 963-365-221 C 65793
Lőrincz György
Újtipusú vörösborok készítése szénsavatmoszférában
/ Lőrincz György. - - , 1997. - 181 fol.;30 cm B 19312

Szent-Miklóssy Ferenc
Szép szőlőből finom bort! / Szent-Miklóssy Ferenc. - 2. bőv. kiad.. - Bp. :
Mezőg. Szaktud. K. , 1996. - 145 p.:ill.;20 cm. - (Kertészkedjünk okosan )
ISBN 963-356-185-X C 65045
Pölös Endréné
Starterkultúrák fejlesztése mustok, borok és borászati melléktermékek kezelésére
/ Pölös Endréné. - - , 1994. - [7],132,[33] fol.;30 cm B 19209
Szabó Lászlóné - Szegedi János
Agrotechnika II. : Gyümölcstermesztés, szőlőművelés - borászat / Szabó Lászlóné,
Szegedi János. - [Utánny.]. - Bp. : Tankönyvk. , 1992. - 460 p.:illusztr.;24 cm Tk 10040
Ghazi, Saddekni
Új tulajdonságú borélesztőtörzsek nemesítése / Saddekni Ghazi. - Kand. dissz. ;
[Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Minősítő Bizottság],(Bp.),
[1988]. - Bp. , 1988. - [1],125 fol. ; 30 cm + 1 mell. B 16034
Urbán András
A magyarországi vörösbor-készítési technológiák korszerűsítése
/ Urbán András. - - , 1985. - [4],147,[15] lev.;30 cm+1 db mell. B 15354
Gazdag László
A szőlő feldolgozása és a must erjesztése. - , 1983. D 8663
Gazdag László
Borászati technológia I-II. : Az 1931-1 borász szakma számára
/ [Gazdag László]. - utánny.. - Bp. : ASZI. - 2 db;20 cm, Mezőgazd. K., 1983.
ISBN 963-657-089-2 (I.) Tk 11151
-----
Hallgarten, Fritz
Wine scandal (Borhamisítás)
/ Fritz Hallgarten. - London : Weidenfeld and Nicolson , 1986. - 183 p.;23 cm
ISBN 0-297-78815-9
--- Borfajták, borvidékek:
(Tárgyszavak: borok, borfajták, pincészet, borkalauz, borgasztronómia, borvidék)
Rohály Gábor - Mészáros Gabriella
Borkalauz 2002 : A Borkollégium 2001. évi kóstolási jegyzetei alapján / [szerk.
Rohály Gábor, Mészáros Gabriella]. - [S.l.] : AKÓ K. , 2002. - 290 p.:ill.;19 cm C 67862
Haraszti, Gyula
Villányi borok / Haraszti Gyula. - [Bp.] : Kossuth K., 2002. - 79 p.: ill.,színes; 20 cm
ISBN 963-09-4344-1 C 68434

Badacsonyi szőlő és bortermelés [Oktató videofilm] / [Kiad.] Földművelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium Képzési és Szaktanácsadási Intézet. –
Bp. : FVM KSZI , 2002. - 1 video ; 22x14 cm V 124
Rohály Gábor
Magyar borok könyve : Fejezetek a magyar bor világából
/ [Szerk. Rohály Gábor]. - Bp. : Akó K. , 2001. - 303 p.:ill.,színes;29 cm
ISBN 963-00-7729-9 B 20600
Cey-Bert Róbert Gyula
Tokaji borgasztronómia / Cey-Bert Róbert Gyula. - [Bp.] : Paginarum K. ,
2001. - 286 p.:ill.,színes;24 cm. - (Magyar borok és borvidékek sorozat )
ISBN 963-9392-022 C 68171
Cey-Bert Róbert Gyula
Balatoni borgasztronómia : Balaton és környéke - Somogy, Zala, Veszprém –
tájjellegű és újonnan alkotott ételeinek és borainak harmonizációja
/ Cey-Bert Róbert Gyula. - Bp. : Paginarum K. , 2001. - 318 p.:ill.,színes;24 cm.
- (Magyar borok és borvidékek sorozat )
ISBN 963-9133-83-3 C 68072
Cey-Bert Róbert Gyula
Magyar borok és ételek harmonizációja / Cey-Bert Róbert Gyula. - 2.átd.kiad. –
[Szeged] : Paginarum K. , 2001. - 271 p,[40] t.:ill.,színes;24 cm.
- (Magyar borok és borvidékek sorozat )
ISBN 963-91-3384-1 C 68172
Kriesi, Rolf - Osterwalder, Peter
Borok világa : A világ legnevesebb borai, 57 pompás fogással párosítva, Roland
Glättli exkluzív fényképeivel / Rolf Kriesi, Peter Osterwalder. –
Bp. : Kossuth K. , 2001. - 201,[1] p.:ill.,színes;31 cm
ISBN 963-09-4285-2 B 20462
Randé Jenő
Kóstolgató : Világhírű borok és ételek ínyenc párosítása / Randé Jenő. - [Bp.] :
Axel Springer kiadói kft. , 2001. - 287 p.:ill.;24 cm
ISBN 963-7880-85-2 C 68146
Takács Zsuzsa - Kapfinger András
Bor, turizmus, gasztronómia Baranyában / fel.szerk. Takács Zsuzsa ; fel.kiad.
Kapfinger András. - Szekszárd : KAFI Reklám és Kommunikációs Bt. , 2001. –
138 p.:ill.,színes;22 cm C 68111
Bodnár László
Az Egri Borvidék / Bodnár László. - Vámospércs : Bodnár és Tsa. , 2001. –
323 p.;24 cm
ISBN 963-00-5636-4 C 67760

Csizmadia László
Mátraaljai borok könyve / Szerk. Csizmadia László. –
[S.l.] : Magyar Képek Kft. , 2001. - 81 p.,[5]t.:ill.;31 cm
ISBN 963-8210-96-6 B 20655
Sailer, Michael
Tények és gondolatok a tokajiról / Michael Sailer. - Nürtingen : Michael Sailer
Verl. , 2001. - 116 p.:ill.;20 cm
ISBN 3-9802951-3-3 C 68124
Csizmadia László
Egri borok könyve / szerk. Csizmadia László. - 3. kiad.. - Eger : Kossuth K. ,
2000. - 84 p.:ill.;31 cm
ISBN 963-0942-00-3 B 19981
Knoll, Rudolf - Schweizer, Ulrich
Fehérborkalauz / Rudolf Knoll, Ulrich Schweizer ; [ford. Szalay Mátyás]. –
[Bp.] : Kossuth K. , 2000. - 79 p.:ill.;21 cm. - (Vinotéka )
ISBN 963-09-4179-1 C 67374
Ainsworth, Jim - Woods, Simon
Vörösborok : Hogyan válasszunk vörösborokat?
/ Írta: Jim Ainsworth, Simon Woods ; ford. Pete Klára, Sudár Balázs. –
Pécs : Alexandra K. , 1999. - 200 p.:ill.,színes;21 cm
ISBN 963-368-063-8 C 68085
Ainsworth, Jim - Woods, Simon
Fehérborok : Hogyan válasszunk fehérborokat?
/ Jim Ainsworth, Simon Woods ; [ford. Pete Klára, Sudár Balázs]. –
[2., átd.bőv.kiad.]. - Pécs : Alexandra K. , 1999. - 200 p.:ill.;21 cm
ISBN 963-368-061-1 C 68061
Hajós Gyöngyi
Borok könyve / [Szerk. Hajós Gyöngyi]. - 4. kiad.. - Bp. : Kossuth K. , [1998]. –
197 p.:ill.,színes;28 cm
ISBN 963-09-4065 B 19217
Horváth Jánosné
Borpatika : Gyógyító borok, gyógylikőrök, borral készült ételek
/ [összeáll. Horváth Jánosné]. - Bp. : Parázs K. , 1998. - 127 p.;20 cm
ISBN 963-85-806-1-5 C 65915
Radics Ferenc
Magyar borok / Radics Ferenc. - Bp. : Mezőgazd. K. , 1991. - 81 p. ; 17 cm. -
ISBN 963-234-456-1 D 10002

Taar Ferenc
S.O.S. - Tokaji! : Veszélyben a borok királya / Taar Ferenc. - [S.l.] : Piremon ,
1990. - 120 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7925-06-6 D 10043
Taar Ferenc
"Tokaj szőlővesszein...". - , 1988 D 9486
Lázár István - Elek Lívia - Túrós Emil
Borok királya - királyok bora. - , 1987. D 9418
-----
Rohály Gábor - Mészáros Gabriella
Wine guide Hungary 2001 (Magyar borkalauz 2001) : The 2000 wine tasting
notes of the College of Wine / [Ed. by Gábor Rohály, Gabriella Mészáros ;
trans. Péter Lengyel]. - [S.l.] : AKÓ K. , 2001. - 295 p.:ill.;19 cm C 67952
Dlusztus, Imre - Papp, Csaba - Szabó, Magdolna
A wine tasting (Borkóstolás) / [Authors: Imre Dlusztus, Csaba Papp,
Magdolna Szabó]. - Szeged : DKLNy. , 1999. - 72 p.;21 cm
ISBN 963-7258-29-9 C 67060
Klein, Eugen
Weinviertel : Eine Erinnerung / Eugen Klein. - Wagram : Weinviertel , 1998. –
173 p.:ill.,színes;17x24 cm
ISBN 3-901616-6-2 C 67250
Katona, József
Pocket guide to Hungarian wines (A magyar borok zseb-kalauza)
/ József Katona. - Bp. : Wine Traders Assoc. , 1995. - 148 p.:ill.,színes;19 cm
ISBN 963-04-5408-4 C 64725
Classification of vine varieties in the European Community and common
organisation of the market in wine (Az Európai Közösség borfajtáinak
osztályozása és közös piacszervezés) : Document / [publ.] Commission of the
European Communities. - Luxembourg : OOPEC , 1993. - 79 p.:ill.;29 cm
ISBN 92-826-7032-5 B 18485
Ridgway, Judy - Wachtmeister, Kerstin
En liten bok om vitt vin (Fehérborok kis könyve) / Judy Ridgway ; Red. Kerstin
Wachtmeister. - Lindigö : Satt hos Bokatron AB , 1990. - 60 p.:ill.;15 cm
ISBN 91-7736-240-3 D 10061
Gabler, James M.
How to be a wine expert (Hogyan lehetünk borszakértők) / James M. Gabler. –
Baltimore : Bacchus , 1987. - VIII,91[12] p.;23 cm
ISBN 0-9613525-1-5 C 58634

Anderson, Burton
The Simon and Schuster pocket guide to Italian wines.
(Az olasz borok zseb-kalauza) - , 1987. D 9782
Seely, James
Great Bordeaux wines (Bordeaux nagyszerű borai) / James Seely. - London :
Secker and Warburg , 1986. - XX,362 p.;29 cm
ISBN 0-436-44490-9 B 15314
Hutchinson, Ralph E. - Figiel, Richard - Meredith, Ted Jordan
A dictionary of American wines (Az amerikai borok szótára)
/ Ralph E. Hutchinson, Richard Figiel, Ted Jordan Meredith. - New York :
Beech Tree Books , 1985. - 224 p.;25 cm
ISBN 0-688-06963-0 C 58992
--- Borkultúra, bortörténelem:
(Tárgyszavak: borkultúra, borbírálat, szőlészet- és borászattörténet)
Papp D. Tibor - Csutkai Csaba
Tokaj-Hegyalja varázsa : Csutkai Csaba fotói / [Szöveg: Papp D. Tibor ; fotó:
Csutkai Csaba]. - Tokaj : TKTKT , 2001. - 95 p.:ill.,színes;21 cm
ISBN 963-00-5429-9 B 20300
Csoma Zsigmond - Balogh István
Millenniumi szőlős-boroskönyv : A szőlő és bor Magyarországon : Írások és
gondolatok egy agrárágazat múltjáról, jelenéről, jövőjéről a harmadik
ezredfordulón / [Szerk. Csoma Zsigmond, Balogh István]. –
Bp. : Agroinform , 2000. - 459 p.,[2]t.:ill.;29 cm B 20494
Lajber Imre
A Villányi-borvidék kialakulásának története
/ írta és szerk. Lajber Imre. - Pécs : PTE TTK , 2000. - 162 p.:ill.;23 cm C 67284
Mosoni Péter
Borkultúra borászati alapokkal
/ Írta: Mosoni Péter. - Gödöllő : GATE , 1999. - 237 p.:ill.;29 cm Tk 11657
Laposa József - Dékány József
Pincejárás : Utazás a magyar borok világában / [írta Laposa József ; fényk. Dékány
József]. - 2. jav. kiad.. - Bp. : Mezőgazda K. , 1999. - 163 p.:ill.,színes;26 cm
ISBN 963-9239-66-6 B 19786
Diófási Lajos - Csikászné Krizsics Anna
50 éves a pécsi Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet 1949-1999 :
Jubileumi kiadvány az 50. évfordulóra / [szerk. Diófási Lajos, Csikászné
Krizsics Anna]. - Pécs : FVM SZBKI , 1999. - 72 p.;20 cm C 66927

Csoma Zsigmond
Kertészet és polgárosodás : Az európai szőlészeti-borászati-kertészeti ismeretek
oktatása, szaktanácsadása a Georgikonban és a Keszthelyi Uradalomban, 18. sz.
végétől a 19. sz. közepéig : Agrártörténeti, agrártudomány-történeti monográfia
/ Csoma Zsigmond ; [közr.] Centrál Európa Alapítvány (Hudapest). - Bp. : CEA ,
1997. - 366 p.:ill.;21 cm. - (Centrál-Európa alapítványi könyvek ; 6. )
ISBN 963-04-8841-8 C 65577
Füleky György - Csoma Zsigmond
A táj változásai a Honfoglalás óta a Kárpát medencében : A középkori
magyarországi szőlőhegyaek arculatának kialakulása és a szőlő-bortermelés
kettős gyökere : A Gödöllőn 1996 június 24-26.-án megtartott tudományos
konferencia kiadványa / Szerk. Füleky György ; [közr. Gödöllői Agrártudományi
Egyetem] ; [tanulmány szerző: Csoma Zsigmond]. - Gödöllő : GATE , 1997. –
127-160. fol.;har.21 cm C 67559
Szendrődy Győző - Lőrincz András
Szőlő- és borkultúra társadalomba illeszkedése az elmúlt években
/ Szendrődy Győző, Lőrincz András ; [közr. Magyar Tudományos Akadémia]. –
Bp. : [MTA] , 1997. - 20 p.;29 cm. - (Magyarország az ezredfordulón –
Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián ) B 20025
Török Sándor
Magyar borkultúra / Török Sándor.- Bp.: Mezőgazda K., cop.1995.- 179 p.;19 cm
ISBN 963-8439-19-X C 64723
Kozma Pál
A szőlő- és borkultúra története Magyarországon
/ Kozma Pál. - Bp. ; : Mezőgazda K. : M. Bor Akadémia , 1995. - 62 p.;29 cm
ISBN 963-7362-05-3 B 18511
Csoma Zsigmond
Szőlészeti, borászati hagyományok, a megujulás és a közösség kötelékében :
Kapcsolatok, hatások, konfliktusok Dunántul és Európa között a l7. század végétől
a 20. század elejéig / Csoma Zsigmond. - Debrecen ; Bp. ; : Debreceni KLT
Néprajzi Tansz. : Centrál-Európa Alapitv. , 1994-1995. - 487 p.:ill.,24 cm.
ISBN 963-472-020-X C 64480
Égető Melinda
Az alföldi paraszti szőlőművelés és borkészítés története a középkortól a múlt század
közepéig / Égető Melinda. - Bp. : Akad. K. , 1993. - 265 p.;18 cm.
ISBN 963-05-6453-X C 65629
Balassa Iván
Tokaj-Hegyalja szőleje és bora : Történeti-néprajzi tanulmány / Balassa Iván. –
Tokaj : Tokaj-Hegyaljai ÁG. Borkombinát , 1991. - 752 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963 02 9133 9 C 61632

Váry János - Kádár Gyula - Tóth Sándor
A borbírálat szókincse : A borbírálat szabályai, módszerei és a borfogyasztási
szokások / [Váry János, Kádár Gyula, Tóth Sándor]. - [S.l.] : Kiskunhalasi ÁG ,
1990. - 38 p., [24] t. ; 19 cm
ISBN 963-02-8308-5 D 9919
Fajcsák Attila
Az egri szőlőművelés szokásai és hiedelmei / Fajcsák Attila. - Eger :
Dobó Vármúz. , 1990. - 111, [32] p. ; 20 cm. - (Studia agriensia ; 10. ) D 9976
Nagy Ferenc
A Szekszárdi Pinceszövetkezet története / Nagy Ferenc. - Szekszárd : Babits Műv.
Közp. , 1990. - 49, [31] p. ; 21 cm. - (Babits-füzetek ; 2. )
ISBN 963-04-0318-8 Rc 55444
Lapos József
Szőlőhegyek a Balaton-felvidéken. - , 1988. C 59039
Pfenning Gyula
Szőlő a Duna-Tisza középén: Bács-Kiskun megye szőlő- és bortermelésének múltja
és a korszerű nagyüzemi termelés kialakulásának vázlatos története.. - , [1988]. C 59807
Töttös Gábor
A szekszárdi szőlő és bor. A történelmi borvidék története a kezdetektől a 2.
világháborúig.. - , 1987. C 58538
Vincze István
A bortárolók történeti formái: verem - dolium - hordó. (Miscellanea Ethnologica
Carpatho-Balcanica. 21.) (Klny. Ethnographia. 95. évf. 1. sz.). - , 1984 Rc 52034
Semsey Andor
Szőlő és bor az ex libriseken és alkalmi grafikákon. 1981. december 31-i állomány
/ Összeáll. szerk. Semsey Andor ; [Kiad. a] Magyar Mezőgazdasági Múzeum. –
Bp. : [Magyar Mezőgazd. Múzeum] , 1984. - 127 p.;23 cm C 55982
--- Törvényi szabályozások, borkereskedelem, borpiac:
(Tárgyszavak: borkereskedelem, borpiac, bormarketing, borfogyasztás, bortörvény)
Mikulás Ildikó - Müller, István - Fórián, Zoltán
A szőlő-bor ágazat Európai Uniós csatlakozásának gyakorlati kérdései / Mikulás
Ildikó, Müller István, Fórián Zoltán. - [S.l.] : HNT , 2003. - 89,[5] p.;29 cm
ISBN 963-206-571-9 EU 1163:7
Horváth, Csaba - Mikulás, Ildikó
A magyar borászat és az Európai Unió / [Szerzők: Horváth Csaba, Mikulás Ildikó].
- Bp : MKIK , 2002. - 127 p.,[1]t. ; 23 cm. - (Vállalkozók Európában ; 10.sz. )
ISBN 963-9008-43-6 EU 1052:7

Szőlő- és bortermelés Magyarországon / Kiad. a Központi Statisztikai Hivatal, a
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa és a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet. –
Bp. : Multi M.Stúdió Kft. , 2002. - 1 CD-ROM;12 cm CD 104
Tóthné Kiss Virág
Termelőibor-kimérések : 2001 / [összeáll. Tóthné Kiss Virág]. - Bp : KSH , 2002.
- 22 p. ; 30 cm. - (Időszaki tájékoztató : Központi Statisztikai Hivatal ) B 20751
Radóczné Kocsis Teréz
Az Európai Unió új közös borpiaci rendtartásának termelési potenciált befolyásoló
elemei és azok várható hatása a hazai termelőalapok változására / Radóczné Kocsis
Teréz. - Bp. : AKII , 2002. - 115 p. ; 24 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok )
ISBN 963-491-442-X EU 1120:5
Mikulás Ildikó
Az Európai Unió szőlészeti és borászati szabályozása : Szemelvények a közös
borpiaci szabályozásból és egyes tagállamok gyakorlatából / Mikulás Ildikó ;
[összeáll. Kunszeri Miklós]. - [S.l.] : HNT , 2001. - 134 p.;29 cm
ISBN 963-00-9039-2 EU 987:7
Ragályi J. Róbert
A borhamisítás elleni küzdelem hazánk jogtörténetében / Ragályi J. Róbert. - Bp :
Rendőrtiszti Főisk. , 2001. - 34 p. ; 24 cm. - (Rendvédelmi füzetek / 2001/40. )
ISBN 963-9405-25-6 C 68375
Szenteleki Károly
A szőlő-bor ágazat információs rendszerei
/ Szenteleki Károly. - Bp. : HNT , 2001. - 380 p.;23 cm
ISBN 963-00-8749-9 C 68148
Tattay Levente
A bor és az agrártermékek eredetvédelme
/ Tattay Levente. - Bp. : Mezőgazda K. , cop.2001. - 225 p.:ill.;24 cm
ISBN 963-9358-30-4 C 68143
Módszertani segédlet a szőlő- és a bortermelés jövedéki szabályozásához
/ Összeáll. VPOP Jövedéki Főosztály. - Bp. : VPOP , [2000]. - 47 p.:ill.;20x29 cm C 67259
Vértesi László
A szőlő- és bortermelés szabályozása az Európai Unióban : Kihívások
Magyarország számára / Szerk. Vértesi László. - Bp. : Európai Agrárpol. Kft. ,
1999. - 76,[3] fol.;30 cm. - (Európai agrárpolitikai tanulmányok ; N. 21. ) EU 878:7
Hajdu Istvánné
Bormarketing : Szőlész-borász szakirányú továbbképzés
/ szerk. Hajdu Istvánné. - Bp. : [KÉE] , 1999. - 133 p.;24 cm
ISBN 963-7712-48-8 Tk 11611

Mikulás Ildikó
Az EU közös borpiaci szervezete
/ [szerk. Mikulás Ildikó]. - Bp. : Agroinform K. , 1998. - 26 p.;24 cm EU 409:1
Borárverés '98 december : Első nagy magyar borárverés 1998.december 1. :
Kiállítás 1998. november 25-30., Csók István Galéria
/ [szerv. Csók István Galéria]. - Bp. : [s.n.] , 1998. - 50 p.:ill.,színes;30 cm+mell. B 19298
Herpay Balázsné
A magyar borgazdaság kihívásai : Jogszabályok, borversenyek, jövedelmezőség
/ Szerk. Herpay Balázsné. - Bp. : Mezőg. Szaktud. K. , 1998. - 132 p.;24 cm
ISBN 963-356-252-X C 66004
Szentirmai Lászlóné - Horváth Imréné
Borászati- és üdítőital-ipari minőségbiztosítás, laboratóriumi gyakorlatok / [Szentirmai
Lászlóné] ; [átdolg. Horváth Imréné]. - Bp. : ASZI , 1998. - 216 p.:ill.;24 cm
ISBN 963-9107-54-9 Tk 11357
Botos Ernő - Szabó Attila
"Versenyképes bor" : Szakmai továbbképzés : Jegyzet / [szerk. Botos Ernő, Szabó
Attila] ; [kiad.] Földművelésügyi Minisztérium Szőlészeti és Borászati Kutató
Intézete. - Kecskemét : FM SzBKI , 1996. - 147,[2],26 p.;23 cm
ISBN 963-7712-47-X C 65425
Kovács Gyula - Mikó Zoltán - Szabó György
Hegyközség, szőlészet, borászat : Kézikönyv a hegyközségek megalakulásához
és müködéséhez / Kovács Gyula, Mikó Zoltán, Szabó György. - [Bp.] :
AGROCENT K. , 1995. - 551 p.;23 cm
ISBN 963-7691-42-1 C 64610
Fülöp Györgyi
Tendenciák a szőlő és bor piacain / [szerk. Fülöp Györgyi]. - Bp. : Kopconsult ,
1994. - 27 fol. ; 30 cm. - (Élelmiszermarketing Információs Füzetek ; 1994/1. ) B 18036
Boldvainé Böde Beáta
Tendenciák a szőlő és a bor piacain / [szerk. Boldvainé Böde Beáta] ; [közr.
Konjunktúra- Piackutató és Számítástechnikai Rt.]. - Bp. : Kopconsult Kft. ,
1993. - 25 fol. ; 30 cm. - (Agromarketing Információs Füzetek ; 1993/2. ) B 18050
Csanádi József - Müller István
A borkereskedelem ábécéje : (Kézikönyv gyakorlati tanácsokkal)
/ [Csanádi József et al.] ; [összeáll., szerk. Müller István]. - Balatonfüred :
Pelsovin Trade Bt. , 1993. - 175 p.;29 cm B 18259
Kovács István
Ökonometriai módszerek alkalmazásának lehetőségei a szőlőtermesztésben
/ Kovács István. - - , 1993. - 184,2 fol.:ill.,színes;30 cm B 17821

Bencsik János
A tokaji szőlőhegyek művelése, a szőlős ingatlan becsértéke a 18. század közepétől
/ Bencsik János. - [S.l.] : [s.n.] , 1991. - 151-178. p.;23 cm C 61993
Klenczner Andrásné
Szőlő- és bortermelés ökonómiája.. - , 1989. Tk 9494
Csoma Zsigmond
A szőlészeti- és borászati technológia fejlődése a Dunántúlon / Csoma Zsigmond. -
Kandidátusi értekezés. - Bp. , 1987. - [301] ism.lapsz.,25 t. ; 30 cm+1 mell. B 16009
Herpay Balázsné
A világ szőlő- és borgazdasága az ezredforduló előtt : Az Európai Gazdasági
Közösségen kívüli országok szőlő- és borgazdaságának helyzete. - , 1986. D 9069
Oros Iván - Laczka Sándorné
Szőlőtermelés : Községsoros adatok : 1873-1965
/ [összeáll. a Központi Statisztikai Hivatal Mezőgazdasági Statisztikai
főosztályának összeírási osztálya ; főmunkatársak Oros Iván, Laczka Sándorné].
- Bp. : Stat. K. , 1986. - 519 p.;29 cm. - (Történeti statisztikai kötetek )
ISBN 963-340-777-X B 15255
Harza Lajos - Papp Zsolt
Az EGK szőlő- és borgazdaságának szabályozórendszere. - , 1985. Rb 23584
Papp Zsolt
A szőlő-bor vertikum helyzete, fejlesztésének gazdasági indokoltsága
/ Papp Zsolt. - - , 1985. - 159,[27] lev.;30 cm B 15490
Égető Melinda
Szőlőhegyi szabályzatok és hegyközségi törvények a 17-19. századból
/ összeáll.,bev. Égető Melinda. - Bp. : MTA kvt. , 1985. - 207 p.;23 cm
ISBN 963-7302-03-4 C 67325
Nagy Béla
Szőlőfeldolgozás, borpalackozás, üditőital készítés ügyvitele és belső információs
rendszere / Nagy Béla ; (Kiad. a) PM Szervezési és Ügyvitelgépesítési Vállalat. –
Bp. : PM Szervezési és Ügyvitelgépesítési Váll. , 1984. - 107 p.;24 cm. –
ISBN 963-621-170-1 C 55927
-----
Wine : 1996/97 edition / [publ.] European Commission. - Luxembourg : OOPEC ,
1996. - 33 p.;30 cm. - (CAP working notes ).
ISBN 92-827-7564-X EU 179:11
Wine / [publ.] European Commission. - [S.l.] : [s.n.] , [1994]. - 21 p.;30 cm. –
(CAP working notes 1994 ) EU 562:7

Bories-Kujawa, L.
Le Casier Viticole Communautaire (Az Európai Közösség szőlőtermesztési
nyilvántartása) Méthodologie de réalisation et état d'avancement des travaux en
1991 / L. Bories-Kujawa ; [publ.] Commission des Communautés Européennes. -
Luxembourg : Office des Publ. Off. des Comm. Eu. , 1991. - 161 p.;23 cm.
ISBN 92-826-3120-6 C 64771
Botos E. P.
Vine and wine economy : Proceedings of the international symposium Kecskemét ..
1990 / ed. E. P. Botos. - Budapest : Akad. K. , 1991. - IX, 324 p. ; 25 cm
ISBN 963 05 6039 9 C 61432
Jobson's wine marketing handbook 1985 : The comprehensive source for
information on the wine business. - New York : Jobson , 1985. - 158 p.;29 cm B 15593
Castaldi, M. A. - Folwell, R. J. - Nagel, Charles
Investment and operating costs for various winery sizes (Különböző méretű
borászatok befektetési és működési költségei) / M. A. Castaldi, R. J. Folwell,
Charles Nagel. - : [s.n.] , 1985. - 27 p.;28 cm. – (Washington State University.
Agriculture Research Center. Research Bulletin ; XB 963. ) Rb 23739
Szőlészettel és borászattal kapcsolatos régi kiadványok és könyvek
az OMgK állományából (1900 előttiek és reprint kiadások)
Zigány Zoltán - Baross Károly
A pinczeszövetkezetekről. Utmutatás a szőlősgazdáknak arra nézve, hogy miképen
lehet bortermésünket pinczeszövetkezetek utján jobb áron értékesiteni és mi
módon lehet az ilyen szövetkezeteket megalakitani. - , 1899 Rc 7738
Útmutatás a szőlőmivelésre, különös tekintettel a phylloxera által elpusztított
szőlők felújításának előmozdításról szóló 1896:v. t.-cz. végrehajtására. –
2. kiad.. - Bp. : Pallas ny. , 1899. - XII,314 p.;25 cm. –
(A földmivelésügyi m. kir. minister kiadványa. 12. ) B 2465
Szerdahelyi Jenő
Utasitás a fillokszerás szőlőknek szénkéneggel való gyéritó kezelésére, ugyszintén
- által készitett szénkéneg fecskendő használatához. - , 1898 Rc 7727
Szőlő-, bortermelés- és fillokszera-ügy.
(A földmivelésügyi m. kir. minister kiadványai 1898. 1.). - , 1898. Rb 1361
Molnár István
A szőlőmívelés és borászat kézikönyve.. - , 1897. C 5112

Rövid utasitás a szőlők mütrágyázására. - , 1897 Rc 8146
Perényi József
Legujabb tapasztalatok a homoki szőlőmüvelés terén. - , 1895 Rc 8461
Rácz Mihály
Az amerikai szőlőtelepités kátéja. - , 1895 Rc 7530
Petrovits István
A homoki szőlők telepítése és művelése.. - , 1894. C 5214
Mórágyi István
Az amerikai szőlőfajok magvetés általi szaporitása. - , 1892 Rc 7486
Roboz Zoltán
Az amerikai szölők a phylloxera elleni védekezésnél.. - , 1892. C 5034
Gyürky Antal
Védekezés a filloxéra és a szőlő-gomba ellen, és a bortermelés folytatásának
módja.. - , 1890. R 1479
Orosz Pál
A szőlőlevél penész /peronospora viticola de Bary/ és az az elleni védekezés
rövid ismertetése. - , 1890 Rc 7536
Rácz Sándor
Szőlőtelepítések homokterületen, tekintettel a phylloxera elleni védekezésre
/ Rácz Sándor. - Kassa : Szerző , 1890. - 82 p.;26 cm B 2241
Gyürky Antal
Az előrehaladt borkezelés és pinczegazdászat ismertetése és gyakorlati útmutatás
a szüretelés, ... és a pinczében előforduló minden teendőkre nézve
/ Gyürky Antal. - Bp. : Franklin , 1889. - 143 p.;20 cm Rc 2616
Utasitások phylloxerás szőllőnek szénkéneggel való kezeléséhez, nemkülönben
Muschinek János által készitett "Hungaria" szénkéneg-fecskendő használatához
és esetleges javitásához. - , 1889 Rc 7387
Mórágyi István
Szőlészet-tan. - , 1888 C 55797
Gyürky Antal
A szőlő mint kincsesbánya. - , 1888 D 1736
Miklós Gyula
Hazai szőlészetünk és a phylloxera.. - , 1888. Rb 1451

Molnár István
Szőlőművelési káté vinczellérek, gyakorlati szőlőművesek és kisebb
szőlőbirtokosok használatára. - , 1885 C 20277
Rácz Sándor
A phylloxera vész által megtámadott vagy fenyegetett szőlők átalakítása.
Az Arad hegyaljai szőlőbirtokosoknak. - , 1885 Rc 11333
Csanády Gusztáv - Plósz Pál
A borászat könyve tekintettel hazánk bortermelésére. - , 1885 C 10182
Mika Károly
Egy új szőlőbetegség Kolozsvár és Torda környékén / [Mika Károly]. –
Kolozsvár : M.kir.Egy.Növényt.Int. , 1879. - [4] p.:ill.;30 cm Rb 25575
Molnár István
Az okszerű borászat népszerű vezérfonala. - , 1877 C 14801
Adatok a borgyártás kérdéséhez : melyek a Szalay Imre országgyűlési képviselő által
a gyártott borokról a torvényhozás elé beterjesztett törv.javaslat alkalmából az 1877-ik
évben és folytatólag az 1880-ik évben a : földm.-, ipar- és keresk. ministerium
által egybegyűjtettek / [Sz.n.]. - [S.l.] : [s.n.] , [1877-1880]. - 29 p.;33 cm B 3464
Müller Ferenc
Az okszerű szüretelés és bor kezelés segéd könyv. - , 1876 C 59083
Máday Izidor
A szőlők veszedelme. - , 1876 C 10361
Keleti Károly
Nemzetközi statistika : Szőlőszet / szerk. Keleti Károly. - Bp. : Athenaeum ny. ,
1875. - IV,402 p.;29 cm, 1.r. Magyarország szőlőszeti statistikája 1860-1873 B 4092/1
Tersánczky József
Szőlészeti és borászati titkok gyűjteménye. - , 1874 C 9509
Az érmellék szőlőszete és bora. - , 1873 C 9495
Entz Ferencz
Szőlőmívelés, és borkezelés okszerű módjairól. - , 1870 C 10924
Tersánczky József
A jobb szőlőművelés, borkészítés és pinczegazdálkodás korszerű könyve. -,1869 C 10857
Bethlen Farkas
Szőlőművelés és borászat körüli tapasztalások. - , 1868 D 7792
Miskolczy Mihály
Szőlőisme. - , 1867 Rc 20532

Szabó József - Török István - Vay Miklós
Tokaj-Hegyalja album / Szerk. Szabó József, Török István ; Kiadja: A Tokaj-Hegyaljai
Bormivelő Egyesület és elnöke Báró Vay Miklós. - [Bp.] : Kossuth ny. , 1984. -
[5],185,[4],22 litogr.;Har.25 cm.- (Állami Könyvterjesztő Vállalat reprint sorozata)
Az 1867-ben Emich Kiadónál megjelent könyv hasonmás kiadása.
ISBN 963-02-2646-4 B 14746
Simon Vincze
Őszinte tanácsok a szőlőmivelést tárgyazólag. - , 1865 Rc 5734
Külföldi nevezetesebb borkereskedők név- és lakjegyzéke. - , 1862 Rc 11664
Gaál Lajos
A hasznos szőlőmívelés gyakorlati módja : Öntapasztaláson épült észrevételek.-,1856 D 25
Gyürky Antal
Vinczellérek könyve, avagy a szőlőmívelés a borkezelésnek legalaposabb módja.
1.köt.. - , 1856 C 13139/1
Legrády László
Lajstroma és rövid leírása azon honi s külföldi szőlőfajoknak, mellyek a' m. gazd.
egyesület országos Szőlőiskolájában Budán .... - , 1844. Rc 11342
Schams F.
Kritikai vizsgálódások a magyarországi szőlőtermesztés gáncsai és fogyatkozásai
körül. - , 1834 Rc 8774
Máyerfy Károly
Előterjesztése azon hasznoknak amellyeket a' márvány-hordók a' fa-hordókhoz
képest ajánlanak. - , 1827 C 10993
M. Cseh János
A'mesterséggel tellyes gyümölcs-kerti és szőlőmíves : vagy a tapasztaláson
fundált világos utasítás. - , 1823 D 1019
Chaptal, Rozier, Parmentier - Dussieux - Mitterpacher Lajos
Rövid oktatás a szőlő míveléséről és bor, pálinka, és etzet készíttetéséről. - , 1818. D 1361
-----
Erdmann, Robert
Moderner Weinbau : Ein Leitfaden für Winzer und Rebfreunde, die Weinbau nach neuer
Methode und mit höchstem Gewinn betreiben wollen (Modern borászat: vezérfonal
borászok, szőlősgazdák számára, akik új módszerekkel negyobb nyereségre akarnak
szert tenni)/ Robert Erdmann. - Erfurt : Frohberger , 1899. - 83 p.,8 t;22 cm Rc 53626
Dahlen, H.W.
Deutsche Weine und Weinbau (Német borok és szőlőművelés))-Stätten. - , 1895. Rc 11662

Mach, E.
Bericht über den III. österreichischen Weinbau-Kongress in Bozen vom 20. bis 24.
September 1886. (Beszámoló a III. osztrák borászati kongresszusról)/ Verfakt von E.
Mach.- Bozen : Selbst.verl. des... öst. Weinbaukongress, 1887.- VII,324 p.;22 cm C 66446
Sztaroszel'szkij, V.A.
Materialü dlja ampelografii Kavkaza (A Kaukázus szőlészete).
Vüp. 1. Zakavkazszkie szorta vinograda.. - , 1893. Rb 1945
Jouzier, E.
La viticulture a Tokay (Hongrie)
/ E. Jouzier. - Nancy : Impr. Berger-Levrault , 1891. - 33 p.;27 cm B 1948
Dahlen, H.W.
Bericht über die Verhandlungen des 5. Deutschen Weinbau-Congresses in
Coblenz im September 1879.. - , 1879 (Beszámoló az . német borászati
kongresszus tárgyalásairól Coblez-ből) C 19648
Dochnahl, Friedrich Jakob
Der Weinkeller (A borospince): Praktische Mittheilungen über Weinbau,
Obst- und Trauben- Weinbereitung... (2.Bd.). - , 1875 C 18751/2
Rubens, Joh (ann Ferdinand)
Winzerbuch (Szőlősgazdák könyve): Leichtfassliche Anleitung zum Weinbau
im Kleinen und Grossen, mit bes. - , 1875 C 10573
Odart, Alexandre Pierre
Ampélographie universelle ou traité des cépages les plus estimés. - , 1862 C 14396
Praktischer Weinbau. (Okszerű borászat) - , 1850 D 2636
Franz Pover Brummer
Der Praktische Weinbau von Süd-Deutschland und bem ....
(Okszerű borászat Dél-Németországban) - , 1845 C 6145
Franz Schams
Beitschrift für Weinbau und Weinbereitung in Ungarn, ....
(Szőlészeti és borászati leírat Magyarországon) - , 1837 C 6144/2
Joh. Ph. Bronner
Der Weinbau (Szőlőművelés) : Haardtgebirge von Landau bis vorms. - , 1833 C 10002/1-5
Sachs, Philipp Jacob
Ampelografia sive vitis viniferae ejusqve partium consideratio
physico-philol. - , 1661 D 8294

Borászati és szőlészeti témájú folyóiratok és bibliográfiák
az OMgK állományában
--- Folyóiratok: (A csillaggal jelölt folyóiratok a könyvtárunkba jelenleg is járnak.)
Kertészet és Szőlészet.* - Budapest : Magyar Mezőgazdaság Kft
ISSN 0023-0677 (Vol. 1- , 1952- ) Y 230
(Előzménye: Kert és Szőlő Y 229, Magyar Bor és Gyümölcs Y 3125)
Borászati Füzetek.* - Bp. : Mezőgazda Kiadó
ISSN 1217-9337 (Vol. 6- , 1994- ) Y 4836
Bor és Piac *: Borpiaci szakmai magazin. - Budapest : Geomédia Kiadói Rt.
ISSN 1216-528X (2001- ) Y 5080
Borbarát.* - Bp. : Spread Bt. - 28 cm
ISSN 1416-6305 (Vol. 3- , 1998- ) Y 4955
Magyar Szőlő és Borgazdaság. - Budapest : AGROINFORM
ISSN 0866-6083 (Vol. 1-10, 1991-2000) Y 4707
(Előzménye: Szőlő-Bor Inform. X 3899,
Szőlőtermesztés és borászat Y 2892, Borgazdaság Y 588)
Szőlő Növényvédelme és Tápanyagellátása. - Budapest : MÉM
Növényvédelmi és Agrokémiai Közp., Növény- és Talajvédelmi Szolgálat
ISSN 0230-6468 (Vol. 4-12, 1983-1991) Y 4455
Szaporításra Engedélyezett Szőlő és Gyümölcsfajták Jegyzéke. –
Budapest : Orsz. Mezőg. Fajtakisérleti Int.
ISSN 0133-3925 (1969/1970 - 1998/1999) X 3634
Szőlő és Gyümölcsfajták Jegyzéke. - Budapest : Orsz. Mezőgazd. Min. Int.
ISSN 0139-3707 (1997/1998 - 2000/2001) X 6806
Agrárirodalmi Szemle. Kertészet, Szőlészet. - Budapest : AGROINFORM
ISSN 0865-2422 (Vol. 38-43, 1989-1994) Y 4579
Gyümölcs és Szőlőtermesztés. - Bp. : KSH. - 30 cm (1996-1997) Y 4971
Borászati Lapok. - Bp. : Bor Fórum Alapitvány
ISSN 1217-0275 (Vol. 1-8, 1993-2000) Y 4804
Borvilág. - Budapest : Megamédia Co.. - 30 cm (Vol. 1-2, 1999-2000) Y 5032
Szőlőtermesztési Agrokémiai Tájékoztató. - (Vol. 1-4, 1975-1978) Y 2467

Szőlészet és Borászat. – Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet közleményei, Bp.
(Vol. 1-15, 1975-1980) X 4925
(Előzménye: Szőlő és Gyümölcstermesztés X 2857)
Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet Évi Jelentése. – Bp.
(1955, 1957-1961, 1963-1965, 1970-1980) Y 1576
Szőlőgazdasági Értesítő. – Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete, Bp.
(Vol. 1-7, 1912-1918) X 5116
Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületének Évkönyvei. – Bp. Pátria
(1903, 1906-1908, 1910, 1938-1940, 1941) X 5242
Szőlő és Borgazdasági Lapok. (Vol. 1-2, 1895-1896) Y 3087
Borászati Lapok. – Bp. Légrády T. – Hungária (Vol. 6-8, 1879-1881) Z 16
Borászati Lapok. A magyar borászat érdekeinek közlönye. (1869) X 5136
Borászati Lapok. A szőlőmívelés, borkezelés, pinczegazdászat, s borkereskedés
- Pest (Vol. 1, 1858) Y 3107
Borászati Füzetek. – Pest (Vol. 1-5, 1869-1873) X 5091
Szőlészet és Borászat. Heti szakközlöny a Szőlőmívelés, Borkezelés és
Borkereskedelem körül. – Pest, Érkövy-Galgóczy-Kocsi Ny. (1866) Z 43
Szőlészeti és Borászati Közlemények. – Pest (Vol. 1, 1857) X 5130
--- Külföldi folyóiratok:
Vitis.* - Siebeldingen : Institut für Rebenzüchtung Geilweilerhof
ISSN 0042-7500 (Vol. 1- , 1957- ) X 479
Vitis. Viticulture and Enology Abstracts.*
- Siebeldingen Frankfurt Am Main : Institut für Rebenzüchtung Geilweilerhof
ISSN 0175-8292 (Vol. 23- , 1985- ) X 479/A
Revue Suisse de Viticulture, Arboriculture, Horticulture.*
- Laussanne : Stat. Fed. Recher. Agron.
ISSN 0375-1430 (Vol. 1- , 1969- ) Y 1628
Obst und Weinbau.* – Wädenswil : Eidgenössische Forschungsantsalt. - 30 cm
ISSN 1023-2958 (Vol. 59- , 1950- ) X 1172
Le Progres Agricole et Viticole.* - Montpellier
ISSN 0369-8173 (Vol. 67- , 1950- ) X 1113

Revue Vinicole Internationale.* - Paris : Compaigne Fr. Ed.
ISSN 0035-4368 (Vol. 82- , 1961- ) Y 414
Der Winzer.* - Wien : Öst. Agrarverl.
ISSN 0043-5953 (Vol. 8- , 1952- ) Y 406
Der Badische Winzer.* - Freiburg : Badischer Weinbauverband e. V.
ISSN 0172-0937 (1985- ) Y 4314
Der Deutsche Weinbau.* Offizielles Organ des Deutschen Weinbauverbandes.
- Bonn : Meininger Gmbh.
ISSN 0944-3177 (1993- ) Y 4798
(Előzménye: Der Weinbau Y 192)
Vinum.* - Köln : Vinum Verl.
ISSN 0177-2570 (Vol. 5- , 1984- ) Y 4247
Wines and Vines.* - San Rafael,CA : Hiaring Company
ISSN 0043-583X Y 308
American Journal of Enology and Viticulture
ISSN 0002-9254 (Vol. 1-21 index, 1950-1970; Vol. 10-46, 1959-1995) X 634
American Wine Society Journal. - Royal Oak, Michigan : Am. Wine Soc.
ISSN 0364-698X (Vol. 9-22, 1977-1990) Y 2739
Die Weinwirtschaft. - : Meininger Verlag Gmbh.
ISSN 1430-8762 (Vol. 119-137, 1983-2001) Y 352/A
Weinfreund. Journal für Feinschmecker. –
Frankfurt am Main, A. Christ Verl. (1979-1985) Y 2952
--- Szőlészeti-borászati bibliográfiák:
Szabó Ágnes
A magyar szőlészet és borászat válogatott bibliográfiája 1963-1966. (Az OMgK
katalógusai, a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Közleményei és a Kertészet és
Szőlészet című folyóiratok alapján. Bibliográfia.). - , [1967] Rb 9143
Fenyvessiné Góhár Anna - Kiss Etelka - Darnay Ernő
Futóhomok - aranyhomok. A homoki szőlőtermesztés szakirodalmának
válogatott bibliográfiája.. - , 1963. Rc 28152
-----
Gabler, James M.
Wine into words : A history and bibliography of wine books in the English
language / James M. Gabler. - Baltimore : Bacchus , 1985. - XIII,403 p.;26 cm B 15853

A könyvkereskedelemben megjelent legújabb
szőlészeti és borászati témájú kiadványok
(A www.konyvkereso.hu magyar internetes könyvadatbázisból)
A *-gal jelölt könyvek az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományában megtalálhatók.
A #-gal jelölt könyvek az Országos Mezőgazdasági Könyvtár Agrár-szakirodalmi Szolgálta-
tóházában is megvásárolhatók.
Rohály Gábor - Mészáros Gabriella: Borkakaluz 2003 #
Akó Kiadó (2003), 270 o., fűzött, 20 cm
Jacsmenik Gyula: Szőlészet, borászat a kiskertben *
Kheirón '97 Keresk. és Szolg. Kft. (2003), 159 o., fűzött, 20 cm ISBN: 9638579021
Bauer, Karl (szerk.): Szőlősgazdák könyve. Integrált szőlőtermesztés * #
Mezőgazda Kiadó (2002), 277 o., kötött, 30 cm ISBN: 9639358428
Bényei Ferenc, Lőrincz András et al.: Szőlőtermesztés (2.kiad.) #
Mezőgazda Kiadó (2002), 432 o., kötött, 25 cm. ISBN: 9639358576
Callec, Christian: Borenciklopédia
Gabo Könyvkiadó Kft. (2002), 320 o., kötött, 25 cm ISBN: 9639421286
Priewe, Jens: Borkalauz
Magyar Könyvklub (2002), 96 o., kötött, színes illusztrációkkal ISBN: 963547752X
Kriesi, Rolf ; Osterwalder, Peter: Borok világa * #
Kossuth Kiadó Rt. (2002), 202 o., kötött, 31 cm ISBN: 9630942852
Benyák Zoltán, Benyák Ferenc (szerk.): #
Borok és korok. Bepillantás a bor kultúrtörténetébe (2.jav.bőv.kiad.)
Hermész Kör Kulturális Egyesület (2002), 397 o., kötött, 24 cm ISBN: 9632021770
Bognár Tünde (szerk.): A bor. Idézetek könyve
Jószöveg Műhely Kiadó (2002), 118 o., kötött, 24 cm ISBN: 9639134783
Zilai János: Bor és mítosz #
Mezőgazda Kiadó (2002), 271 o., kötött, 24 cm ISBN: 9639358673
Csávossy György: Jó boroknak szép hazája, Erdély #
Mezőgazda Kiadó (2002), 369 o., kötött, 31 cm ISBN: 9639358797
Alkonyi László: Birtokok és borok #
Borbarát (2002), 298 o., fűzött, 24 cm

Mercz Árpád: A must és a bor egyszerű kezelése (5.kiad.) * #
Kertészkönyvtár sorozat, Mezogazda Kiadó (2002), 241 o., kötött, 20 cm
ISBN: 9639358223 ISSN: 1419-4937
Tamás Jenő: A tőkétől a pohárig. Amit a szőlőről és a borról tudni kell #
Szaktudás Kiadó Ház Rt. (2002), 260 o., kötött, 30 cm ISBN: 9639422576
Gazda Albert, Kovács András István: Boremberek
Ixmédia (2002), 226 o., kötött, 220x340 mm ISBN: 9632025482
Kozma Pál: A szőlő és termesztése * #
II. A szőlő szaporítása és termesztéstechnológiája
(Akadémiai Kiadó Rt. 2002., 400 o., kötött, A4 ISBN: 9630577666)
I. A szőlőtermesztés történeti, biológiai és ökológiai alapjai
(Akadémiai Kiadó Rt. 2000, 318 o., kötött, 29 cm ISBN: 9630517208)
Biber Károly, Dimitrievits György, Tóth Bertalan: Milyen szert használjunk? * #
Szőlő, gyümölcs és zöldségnövények védelme (6.átd.kiad.)
Gazdakönyvtár sorozat, Mezőgazda Kiadó (2002), 331 o., fűzött, 20 cm
ISBN: 963935841X ISSN: 1217-1042
Haraszti Gyula: Villányi borok * #
Magyar Vinotéka sorozat, Kossuth Kiadó Rt. (2002), 80 o., kötött, 125x200 mm
ISBN: 9630943441 ISSN: 1586-5576
Mód László, Simon András:
A hajtástól az újborig. A szőlő és bor ünnepei Lendva-vidéken
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (2002), 159 o., fűzött, 24 cm
ISBN: 9616232185
Pintér László (szerk.):
Szőlőültetvények Magyarországon, 2001. Településsoros adatok (266 o., fűzött, 29 cm)
Szőlőültetvények Magyarországon, 2001. Összefoglaló adatok (484 o., fűzött, 29 cm)
- Vineyards in Hungary 2001 (magyar és angol nyelven)
KSH - Központi Statisztikai Hivatal (2002)

Szőlészettel-borászattal kapcsolatos fontosabb magyar honlapok

Szőlő és bor linkgyűjtemény 1. : http://www.bor.co.hu/

Borhírek Online : http://borhirek.blog.hu/

Borlexikon Online: http://borlexikon.hu

Szekszárdi borok: http://szekszardibor.hu

A Szent István Egyetem Borászati Tanszékének honlapja
http://www.food.szie.hu/bor/bor_hu.html http://www.physics.kee.hu/ek_bor.html

A Szent István Egyetem Kertészeti Technológiai Tanszékének honlapján a
szőlőtermesztéssel foglalkozó oldal
http://www.fa.gau.hu/dep/kerteszet/ta/szolo/

Borinfo - Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar adattára
http://www.kee.hu/borinfo/

Borászati adatbázis
http://www.boraszat.hu/

Magyarország borászati honlapja az egyes borvidékek sajátosságainak megjelenítésével
http://www.bor.info.hu/BorInfo1/borinfo.html

Magyar borvidékek, borfajták, pincészetek bemutató oldala
http://netrix.hu/gastronet.hu/stinbor.html

A Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet - Badacsony honlapja
http://www.bor.info.hu/BorInfo1/Kutatointezet/Badacsonyi/bacsacsonyi.html

A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének honlapja
http://www.borrend.hu/

A borbírálat szakkifejezéseinek gyűjteménye
http://www.fa.gau.hu/dep/kerteszet/szolo/szaksz/

Szőlészeti-borászati képzések
http://pallida.kee.hu/borinfo/oktatas/szakisk.htm

Borászati kellékek és segédanyagok
http://www.bor.info.hu/BorInfo1/BoraszattalKapcsVall/BoraszatiKellekek/
boraszatkellekek.html

A Budapest Bortársaság Borklubja
http://www.bortarsasag.hu/

Egri Borgasztronómiai Baráti Társaság honlapja
http://www.egriborgasztro.hu

Badacsonyi pincészeteket bemutató honlap
http://www.badacsonyibor.hu/

A Soproni Borvidéket bemutató weboldal
http://www.sopron.hu/borvidek/

A Villányi Borászat Rt. weboldala
http://www.villanyi-boraszat.hu/

Szekszárdi szőlősgazdák szövetkezetének weboldala
http://www.extra.hu/borok/

Kattra Pincészet - Etyek
http://www.etyekibor.hu/

A Startlap.com keresőoldal borászattal foglalkozó fejezete
http://bor.lap.hu/

A Startlap.com keresőoldal szőlőműveléssel kapcsolatos linkjeinek gyűjteménye
http://gyumolcs.lap.hu/

Magyar Borok Háza
http://www.magyarborokhaza.hu/

Interaktív magazin a borkultúráról
http://www.borkultura.hu/index.htm

Borkalauz - borgasztronómia
http://www.ako.hu/kiadvanyaink.htm

Borkedvelők weboldala
http://www.borbanavigassag.hu/

Magyar borok ismertetése angol nyelven
http://www.winesofhungary.com/

A Borbarát magazin interneten megjelenő változata
http://www.borbarat.com/

A Borkultúra magazin internetes változata
http://www.borkultura.hu/

A Bor és Piac című szaklap internetes változata
http://www.geomedia.hu/htm/borespiac.htm

Internetes borforgalmazás
http://www.carpavin.hu/

Meghívott előadóink borászattal és szőlészettel kapcsolatos
az OMgK állományában megtalálható művei
(A bibliográfia az „Etyek bemutatkozik” c. előadássorozat előadóinak az OMgK-ban
megtartott szőlészeti-borászati rendezvényére készült.)
Csoma Zsigmond - Balogh István
Millenniumi szőlős-boroskönyv : A szőlő és bor Magyarországon :
Írások és gondolatok egy agrárágazat múltjáról, jelenéről, jövőjéről a harmadik
ezredfordulón / [Szerk. Csoma Zsigmond, Balogh István]. - Bp. : Agroinform ,
2000. - 459 p.,[2]t.:ill.;29 cm B 20494
Csoma Zsigmond
Kertészet és polgárosodás : Az európai szőlészeti-borászati-kertészeti ismeretek
oktatása, szaktanácsadása a Georgikonban és a Keszthelyi Uradalomban, 18. sz.
végétől a 19. sz. közepéig : Agrártörténeti, agrártudomány-történeti monográfia
/ Csoma Zsigmond ; [közr.] Centrál Európa Alapítvány (Hudapest). - Bp. : CEA ,
1997. - 366 p.:ill.;21 cm. - (Centrál-Európa alapítványi könyvek ; 6. )
ISBN 963-04-8841-8 C 65577
Füleky György - Csoma Zsigmond
A táj változásai a Honfoglalás óta a Kárpát medencében : A középkori magyarországi
szőlőhegyek arculatának kialakulása és a szőlő-bortermelés kettős gyökere :
A Gödöllőn 1996 június 24-26.-án megtartott tudományos konferencia kiadványa
/ Szerk. Füleky György ; [közr. Gödöllői Agrártudományi Egyetem] ; [tanulmány
szerző: Csoma Zsigmond]. - Gödöllő : GATE , 1997. - 127-160. fol.;har.21 cm C 67559
Csoma Zsigmond
Szőlészeti, borászati hagyományok, a megujulás és a közösség kötelékében :
Kapcsolatok, hatások, konfliktusok Dunántul és Európa között a l7. század végétől
a 20. század elejéig / Csoma Zsigmond. - Debrecen ; Bp. ; : : Debreceni KLT
Néprajzi Tansz. : Centrál-Európa Alapitv. , 1994-1995. - 487 p.:ill.,24 cm. –
ISBN 963-472-020-X C 64480
Csoma Zsigmond - Deáky Zita
Kertészettörténet, néprajz, történeti-ökológia : Szöveggyüjtemény
/ Szerk. Csoma Zsigmond, Deáky Zita. - [Bp.] : KÉE , 1994. - 380 p.:ill.;24 cm Tk 10636
Csoma Zsigmond
Uradalmi és jobbágy-paraszti szőlő-, bortermelés Somlón : 17-20. század közepéig :
Termeléstörténeti-történeti ökológiai tájmonográfia / Csoma Zsigmond. - Debrecen :
KLTE , 1993. - 262 p.;20 cm. - (Studia folkloristica et etnographica ; 35. )
ISBN 963-47-19-29-5 C 63955
Csoma Zsigmond
A szőlészeti- és borászati technológia fejlődése a Dunántúlon / Csoma Zsigmond. -
Kandidátusi értekezés. - Bp. , 1987. - [301] ism.lapsz.,25 t. ; 30 cm+1 mell. B 16009

-----
Mikulás Ildikó - Müller István - Fórián Zoltán
A szőlő-bor ágazat Európai Uniós csatlakozásának gyakorlati kérdései / Mikulás
Ildikó, Müller István, Fórián Zoltán. - [S.l.] : HNT , 2003. - 89,[5] p.;29 cm
ISBN 963-206-571-9 EU 1163:7
Müller István
XXIII. Országos szőlész-borász továbbképző tanfolyam : Balatonfüred, 2001.
február 5-9. : Az elhangzott előadások összefoglalója / Szerk. Müller István. –
Veszprém : PELSOVIN Tr. , 2001. - 101 p.;30 cm B 20525
Müller István
XXI. Országos szőlész-borász továbbképző tanfolyam : Balatonfüred, 1999.
február 1-6. : Az elhangzott előadások összefoglalója / Szerk. Müller István. –
Veszprém : PELSOVIN Tr. , 1999. - 80 p.;30 cm B 19452
Csanádi József - Müller István
A borkereskedelem ábécéje : (Kézikönyv gyakorlati tanácsokkal)
/ [Csanádi József et al.] ; [összeáll., szerk. Müller István]. - Balatonfüred :
Pelsovin Trade Bt. , 1993. - 175 p.;29 cm B 18259

szerkesztette: Lajkó Gábor

Nincsenek megjegyzések: